obrázek č. 1obrázek č. 2obrázek č. 3obrázek č. 4obrázek č. 5obrázek č. 6obrázek č. 7obrázek č. 8
POŽADAVKEM INVESTORA BYLO VYTVOŘIT V ZAKONZERVOVANÉM INTERIÉRU KOSTELA SV. VÁCLAVA VARIABILNÍ MOBILNÍ PÓDIUM – JEVIŠTĚ, KTERÉ BUDE FUNKČNĚ A STAVEBNĚ NEZÁVISLÉ NA TROJLODÍ KOSTELA. JEVIŠTĚ BUDE VYBAVENO DIVADELNÍ TECHNIKOU A OSVĚTLENÍM, TAK, ABY V PŘÍPADĚ JEJICH...
2007
OPAVA - SV. VÁCLAV - MOBILNÍ PÓDIUM - PROJEKT
ZPĚT