obrázek č. 1obrázek č. 2obrázek č. 3obrázek č. 4obrázek č. 5obrázek č. 6obrázek č. 7obrázek č. 8
MÍSTO STAVBY: BRNO
STAVEBNÍK: BRNO INN A. S.
ZÁSTUPCE: ING. BEATRICE VOJTKOVÁ
PROJEKTANT: ATELIÉR 90, S.R.O.
AUTOR: ING. ARCH. LADISLAV VLACHYNSKÝ     
SPOLUPRÁCE: ING. ARCH. LUBOŠ KAPLAN, ING. PETR UHMANN
STATIKA OCELOVÉ KONSTRUKCE:...
2010
BRNO - PŘÍSTAVBA WELLNESS DÓMU V AREÁLU HOLIDAY INN
ZPĚT