obrázek č. 1obrázek č. 2obrázek č. 3obrázek č. 4obrázek č. 5obrázek č. 6obrázek č. 7obrázek č. 8
TO, ŽE DŮM NENÍ V SEZNAMU PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ NEZNAMENÁ, ŽE JSME HISTORICKÉ PRVKY LIKVIDOVALI. NAOPAK, ODSTRANILI JSME DŮSLEDKY REKONSTRUKCE Z ROKU 1965 A REKONSTRUOVANÉ PŮVODNÍ PRVKY VOLNĚ SPOJILI SE SOUČASNÝM TVAROSLOVÍM. VNITŘNÍ PROSTORY JSME OTEVŘELI...
2012
OPAVA - KULTURNÍ DŮM NA RYBNÍČKU - INTERIÉRY
ZPĚT