obrázek č. 1obrázek č. 2obrázek č. 3obrázek č. 4obrázek č. 5obrázek č. 6obrázek č. 7obrázek č. 8
DŮM SPOLKU KATOLICKÝCH TOVARYŠŮ V OPAVĚ VZNIKL NA NÁROŽÍ ULIC NA RYBNÍČKU A RIEGROVY ROKU 1896. V POVÁLEČNÝCH LETECH ZAČALA BUDOVA SLOUŽIT JAKO ZÁVODNÍ KLUB. ROKU 2004 ODKOUPILO MĚSTO CHÁTRAJÍCÍ OBJEKT SE ZÁMĚREM JEHO REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBY NOVÉHO VÍCEÚČELOVÉHO...
2010
OPAVA - KULTURNÍ DŮM NA RYBNÍČKU - PROJEKT
ZPĚT