obrázek č. 1obrázek č. 2obrázek č. 3obrázek č. 4obrázek č. 5obrázek č. 6obrázek č. 7obrázek č. 8
DOMOV SENIORŮ JE PRVNÍ REALIZACÍ ROZSÁHLÉ REKONVERZE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU FIRMY TESLA V JIHLAVĚ. ZÁKLAD AREÁLU TVOŘÍ OBJEKTY 1. RAKOUSKO-UHERSKÉ TABÁKOVÉ TOVÁRNY, KTERÉ POCHÁZÍ Z R. 1885. TŘÍPODLAŽNÍ HALY BYLY POSTAVENY JAKO KONSTRUKČNÍ DVOJTRAKT Z MASIVNÍHO OBVODOVÉHO...
2012
JIHLAVA - KAPLE PRO DOMOV STŘÍBRNÉ TERASY
ZPĚT